7 .Rota z.s

 

 

 

Kdo jsme?

Jsme klub vojenské historie jehož činností je snaží představit širší veřejnosti život vojáků především z doby Napoleonských válek. Středem našeho zájmu je snaha rekonstruovat 7. rotu Apšeronského mušketýrského pluku, který na našem území bojoval ve slavné bitvě u Slavkova. Kromě této jednotky se věnujeme i jiným historickým obdobím jako je například sedmiletá válka nebo válka Prusko -Rakouská  roku 1866.