Během těchto let se nacházel Apšeronský pluk v dnešním Rumunsku, kde probíhala válka s Tureckým sultanátem. V důsledku neoblíbenosti některých výstrojních součástek se zavádí nové modely. Náš voják představuje typického veterána z válek třetí koalice, kde se smíchaly donášené starší typy uniforem, ale již voják obdržel nové řemení. Zásadní změnou je zrušení opasku a zavedení koženého závěsníku pro nošení tesáku a pochvy bodáku. Nosné zavazadlo se změnilo z méně pohodlné válcové torny na prostornější kožený batoh, kterému byl v roce 1809 přidán spojovací kožený řemínek přes prsa. Původní válcovité čáko dostalo kožené výztuhy, dýnko a štítek. Pochodové boty se snížili nad kotníky, zimní kalhoty dostaly našité kožené kamaše a zavedl se nový typ letních kalhot s kamašemi.