Pořadovými cviky nazýváme souhrn předepsaných pohybů, jež byli přesně popsány a na základě jejich znalosti voják mohl bojovat. Tyto cviky jsou Přesně popsány v hystorické dokumentaci především v ruském předpisu „Ustav“. Sled jednotlivých pohybů se dělí na jednotlivé fáze pořadového cviku. Ty se musí provádět v předepsaném čase neboli době . Tato jedna doba je dlouhá zhruba 1,5 sekundy. A její rozmezí určuje úder bubnu. Opakování těchto pořadových cviků se nazývá drilování a jejich zvládnutí se označuje za zvládnutý dril. Obecně pro ruskou armádu v napoleonských válkách platí , že obtížnost drilu se u vojska s postupujícími roky zjednodušovala a tak mohli být vojáci připraveni do boje o něco dříve. Naše jednotka používá dril z roku 1805, který je velmi složitý a jeho jednotlivé prvky vycházejí z Pruského drilu v období sedmileté války.

Odkazy na jednotlivé povely:

 

      Ruský dril s mušketou vychází z několika základních pohybů jež sou charakteristické pro celou škálu povelů. Vycházejí z nejnáročnějšího povelu „pušku na rameno“(na Pléčo) a „pušku k noze“ (k nóge). V následujícíh odkazech  jsou umístěna insrtruktážní videa s drilrm na jednotlivé povely. Povely zde uváděné přepisujeme foneticky s ruského jazyka.

 

Na pléčo(Na rameno)                                        K nóge(k noze)                   Zarjádu tovs -Žaj (Nabíjení)                     Tovs-Klať-Pli (střelba)      

 

Na růku(na bodák)                                             Na karaul                             Na Růku(na bodák)                                        Obraty na místě

 

Na pravů růku(zbr. do pravé ruky)              Na malitbu(motlidba)    Od dežďá(skrýt před deštěm)

 

 

V následující sérii obrázků si přesně popíšeme umístění jednotlivých končetin.

IMG_0659

Základní postoj (puška u nohy)

V tomto postoji stojí vojáci ve tvaru pokud nejsou v pohybu

 • Voják stojí v pozoru.
 • Levou ruku má spuštěnou podél těla a dlaň na pomyslném švu kalhot.
 • Pravá ruka drží pušku přes řemen.
 • Paty nohou má u sebe a špičky chodidel jsou namířeny od sebe
IMG_0652

Puška na rameni

V tomto postoji přenášejí vojáci mušketu. Možností umístění muškety je více, ale tato poloha je nejčastěji užívaná.

 • Voják stojí v pozoru.
 • Pravou ruku má spuštěnou a špičkou prostředníčku se dotýká pomyslného švu kalhot .
 • Levá je volně spuštěná a dlaň nese pažbu muškety se spodní části pažby..
 • Mušketa se nesmí dotýkat ramene je v co nejkolmějším směru vzhledem k zemi.
 • Nohy jsou u sebe a špičky nohou míří od sebe.
IMG_0655

K poctě zbraň

Tento postoj se používá při vzdáni pocty.

 • Voják stojí v pozoru brada hlavy je zvedla o 45 stupňů
 • Pušku má ve středové ose těla 
 • pravá ruka je na předpažbí
 • levá obepíná zbraň. Malíček levé ruky se dotýká zámkové desky
 • pravá noha je vytočena do pravá o 90 stupňů a je za levou nohou.