Při povelu „preSentiret das gewehr“ vzdává voják svojí hlavní zbraní čest. Tento cvik se musí provádět co nejprecizněji a je potřeba oddělovat jednotlivé doby výrazněji než u ostatních cviků. Na této stránce jsou cviky jak: „preSentiret das gewehr“tak i cvik z pozice „preSentiret das gewehrl“ do pozice „das gewehr auf die schluter“ 

Výchozí poloha: Voják stojí s puškou tak, že levou spuštěnou  rukou drží mušketu za spodní část pažby. Mušketa se lehce dotýká  levého ramena. Podélná osa  muškety je co nejkolmější vzhledem k zemi

  1. Doba: pravou rukou uchopíme mušketu za krček pažby a pootáčíme mušketu kolem podélné osy doprava.   Tak aby byl zámek vytočen od těla.                                                        
  2. Doba: Levá ruka pouští pažbu. Pravá přesouvá pušku před střed těla a levá ruka uchopí pušku tak že se její malíček dotýká desky zbraně. Palec levé ruky je vztyčený podél řemenu zbraně. Zbrań je zvednuta tak aby zámek byl ve výši očí.
  3. Doba: Zbraň začneme pootáčet kolem podélné osy směrem doprava a zároveň ji spouštět pře středem těla do doby než se zámek zbraně ocitne na úrovni břicha. Pravá ruka už nejde spustit níže. Pravá noha se vytáčí špičkou doprava a mírně zakročuje paty se dotýkají a chodidla svírají úhel 90 stupňů.

Výchozí poloha: Voják Stojí s puškou u drženou těsně před středem těla. Lučík zbraně míří od těla. Palec pravé ruky drží zbraň za kohout. Levá ruka drží zbraň tak že malíček dlaně spočívá na kraji zámkové desky.

  1. Levá ruka uvolňuje sevření a pravou rukou začneme přetáčet pušku podél podélné osy zbraně směrem doprava. S tímto pohybem přemisťujeme mušketu na levou stranu těla. Při dokončování pohybu volná levá ruka uchopí pažbu muškety za spodní část a převezme váhu zbraně. Zbraň skončí v pomyslné ose levého ramena natočena tak, že muška zbraně míří od těla. Zároveň se zbraň nesmí dotýkat ramena. Zároveň vracím pravou nohu na úroveň nohy levé se špičkami mírně od sebe.
  2. Pouštím pravou rukou pušku a levou ji pokládám do levého ramene tak aby její podélná osa byla co nejkolmější vzhledem k zemi.