Období, které předcházelo bitvě u Slavkova, provázela řada výstrojních změn. Oproti minulým letům se mění pokrývka hlavy a zavádí se postupně dva typy válcovitých čák, potažených černým suknem. Ozdoby tvoří černo-oranžová rozeta dle barev vládnoucího domu Romanovců, a dvojce ozdob, které určují příslušnost k danému pluku a praporu. Další změnou je nahrazení koženého tele válcovitým rancem nošeným přes pravé rameno. Vyzbrojen je puškou z britských dodávek tzv. Brown Bess s tulejovým bodákem. U granátických rot je donášena pokrývka hlavy zvaná mitra.