Udržet uniformu v čistotě a pořádku během náročných tažení, bylo vždy obtížné. Aby vojákům zůstala jejich bojová uniforma co nejzachovalejší používaly Ruská vojska pře vlečníkových kalhot. Ty byli střihově jednoduší než kalhoty patřící k uniformě. Vzhledem k tomu a ještě s přihlédnutím k použitému levnějšímu(podřadnějšímu) materiálu bylo možno pře vlečníkové kalhoty měnit častěji. proto si tyto kalhoty navlékal voják vždy, když měl příležitost a nebylo výjimkou, že v nich kráčel i do boje. 

Popis:

Převlečníkové kalhoty. Nepředpisový doplněk, avšak hojně využívaný. Nejčastěji zhotovený z hrubého přírodního materiálu, odolnějšímu různých polním podmínkám. Převlekové kalhoty se nosily přes základní kalhoty (letní i zimní), nejčastěji zastrčené do holínek, nebo i přetažené přes ně.