Stručná historie pluku

 

Pluk byl zformován 9. června 1724 během války s Persií (1722–1735) v pevnosti Svatého Kříže; z jedné roty Zykovova granátnického pluku, ze čtyř rot Velikoluckého pěšího pluku a ze čtyř rot Šlisselburgského pěšího pluku, byl nazván podle dobyté země Astrabatský pěší pluk. Dne 7. listopadu 1732 byl přejmenován na Apšeronský pěší pluk a 25. dubna 1762 byl přejmenován na Mušketýrský pluk generálmajora Ivana Brachfelda. Ten byl v té době šéfem pluku. Dne 5. července 1762 po svrhnutí Cara Petra III., byl znovu přejmenován na Apšeronský pěší pluk. Dne 25. května 1790 byla granátnická rota odvelena, byl z ní zformován Fanagorijský granátnický pluk a místo ní byla u Apšeronského pluku zformována nová granátnická rota. Při přejmenování pěších pluků na mušketýrské 29. listopadu 1796, byl pluk přejmenován znovu na Apšeronský mušketýrský pluk. Dne 31.října 1798 byl pluk nazván podle šéfa pluku Mušketýrský pluk generál-majora Miloradoviče. Dne 31. března 1801, po smrti Cara Pavla I., bylo opět vráceno staré označení Apšeronský mušketýrský pluk. Během dalšího přejmenování mušketýrských pluků na pěší, byl pluk 22. února 1811 přejmenován na Apšeronský pěší pluk. Dne 19.dubna 1819 byla k pluku přiřazena část Trojckého pěšího pluku. Dne 21. března 1834 byl k pluku přiřazen 1. a 2. batalion 46. mysliveckého pluku a 3. prapor Kurinského pěšího pluku. Dne 11. srpna 1863 byl nazván podle šéfa pluku „Apšeronský pěší pluk jeho carského veličenstva velkoknížete Georgie Michajloviče“. Dne 6. listopadu 1863 byl pátý rezervní prapor odvelen na zformování černomořského pěšího pluku. Dne 25. března 1864 bylo přiděleno číslo, celý název teď byl „81. Apšeronský pěší pluk jeho carského veličenstva velkoknížete Georgie Michajloviče“. Dne 1. srpna 1874 byl 4. prapor odvelen ke zformování 164. Zakatalského pluku. Dne 8.srpna 1910 byl pluk na počest Kateřiny II. nazván „81. Apšeronský pěší pluk Kateřiny Veliké, nyní jeho
carského veličenstva velkoknížete Georgie Michajloviče“. Pluk zanikl v roce 1918

 

Apšeronský mušketýrský pluk

Bojová cesta pluku

 

 • Potlačení povstání v Dagestánu 1725.
 • Rusko-turecká válka 1735–1739 (Azov)
 • Válka se Švédskem 1741–1743 (Wilmanstrand), obojživelné operace
  proti Švédsku v r.1743
 • Pochod do Rakouska 1748
 • Sedmiletá válka 1756–1763 (Gross-Jagersdorf, Zorndorf, (Paljcig)
 • Kunersdorf, (Memel, Kejdany, Svidnice, Kolberg, Berlin)
 • Okupace Polska 1764–1768
 • Rusko-turecká válka 1768–1774 (Chotim, Larga, Kagul, Žurža,
 • Bukurešť, Turtukaj, Bachoněšt )
 • Rusko-turecká válka 1787–1791 (Ruščuk, Očakov, Galac, Fokšany,
 • Rimnik, Izmail, Mačin)
 • Polská kampaň 1792 (Děrevčici, Dorogusk)
 • Polská kampaň 1794 (Chlom, Praga)
 • Italský a Švýcarský pochod 1799 (Lekko, Basiliani, Adda, Trebia,
 • Novi, Horní – Alpy, Čertův most, Amsteg, Mutental)
 • Válka s Francií 1805 (Amsteten, Kremže, Schöngraben, Slavkov)
 • Rusko-turecká válka 1806-1812 (Chotim, Obilešti, Rasova, Jassy,
 • Ruščuk, Bukurešť, Žurža, Silistria)
 • Válka s Francií 1812–1814 (Kobrin, Gorodečna, Berezina, Torn, Baucen,
 • Kacbach, Lipsko, Brienne, La Rothie, Champauber, Paříž)
 • Pochod do Francie 1815
 • Posádkou na Kavkaze 1819-1864 (Čirach, Axulgo, Balakan, Zyrjany,
  pochod do Andině a Dargo, Kara-Šura, Džannsa-Galom, Dylym,
  Gunib)
 • Xivinski pochod 1873
 • Potlačení povstání v Čečně a v Dagestánu 1877
 • Rusko-turecká válka 1877–1878 (Asoxo, Dyšijn-Veren, Derbent,
  Urma)
 • Skobelevskij pochod 1880–1881 (Axan-Teke, Geok-Tere)
 • První světová válka 1914–1918

 

Šéfové pluku 1796-1815

 1. 03. 12. 1797–10. 04. 1797 generál-poručík hrabě Rumjancev
 2. 10. 04. 1797–01. 09. 1797 generál-major Korsakov
 3. 01. 09. 1797–27. 07. 1798 generál-major Toll
 4. 27. 07. 1798–03. 09. 1810 generál-major (od 08. 11. 1805 generál-
 5. poručík, od 29. 09. 1809 pěchotní generál) Michajl Andrejevič
  Miloradovič
 6. 19. 10. 1810–20. 11. 1810 plukovník Semen Iljič Rakov
 7. 20. 11. 1810–01. 09. 1814 pěchotní generál (od 01. 05. 1813 hrabě)
  Michajl Andrejevič Miloradovič

Velitelé pluku 1796–1815

 

 1. 16. 08. 1798–05. 07. 1800 podplukovník (od 03. 10. 1799 plukovník)
  Stěpan Timofevič Karpov
 2. 12. 08. 1800–18. 11. 1804 plukovník Ivan Nikitevič Inzov
 3. 30. 01. 1805–08. 09. 1805 plukovník Alexandr Vasilijevič kníže
  Sibiřský I.
 4. 30.10.1806–12.01.1814 podplukovník (od 12. 12. 1807 plukovník)
  Aram Abramovič Rejchel
 5. 14. 01. 1814–??.??.???? plukovník Iraklij Iraklijevič hrabě Polinjak
  Na začátku roku 1812 byl pluk zařazen do sestavy 2. brigády, 9.pěší
  divize E.E. Udoma.
Přejít nahoru