Seznam jednotlivích cviků

 

Pořadovými cviky nazýváme souhrn předepsaných pohybů, jež byli přesně popsány a na základě jejich znalosti voják mohl bojovat. Tyto cviky jsou Přesně popsány v hystorické dokumentaci především v ruském předpisu "Ustav". Sled jednotlivých pohybů se dělí na jednotlivé fáze pořadového cviku. Ty se musí provádět v předepsaném čase neboli době . Tato jedna doba je dlouhá zhruba 1,5 sekundy. A její rozmezí určuje úder bubnu. Opakování těchto pořadových cviků se nazývá drilování a jejich zvládnutí se označuje za zvládnutý dril. Obecně pro ruskou armádu v napoleonských válkách platí , že obtížnost drilu se u vojska s postupujícími roky zjednodušovala a tak mohli být vojáci připraveni do boje o něco dříve. Naše jednotka používá dril z roku 1805, který je velmi složitý a jeho jednotlivé prvky vycházejí z Pruského drilu v období sedmileté války.

Pořadové cviky Ruská napoleonská armada

Přejít nahoru