7.rota z.s.

Náš spolek vznikl v roce 2016 jako skupina lidí zajímajících se o vojenskou historii. Jako hlavní období jsme si vybrali napolenské války. Díky dlouhodobé činosti některých našichčlenů jsme pokračovali ve stvárňování apšeronského pluku. Postupem času přibyli  v našem portfoliu i další armády z ruzných historických epoch.Věnujeme se   Bavorské napoleonské armádě, pruské armádě z období sedmileté války a  také pruské armádě z bitvy od Hradce Králové. Kromě těchto hlavních  období se členové našeho klubu aktivně podílí na dalších jednotkách z  období středověku, první světové války a druhé světové války. Kromě účasti   na rekonstrukcích jednotlivých bitev se věnujeme i osvětové činnosti pro mládež,kdy pořádáme výukové programy věnující se hystorii se zaměřením na vojenskou část.    Všechna naše činnost je zaměřena především na co nejpravdivější předvádění vojenského umění dané doby k tomu nám pomáhá i naše badatelská činost v oboru vojenské historie.

O nás

Přejít nahoru