Das gewehr auf die schluter (na rameno)

 

Povel znamená přemístit mušketu na pravé rameno. V této poloze vojáci tuto zbraň nosili nejčastěji.

Výchozí poloha: Voják Stojí s puškou u pravé nohy tak aby se patka pažby dotýkala špička pravé nohy. Pravá ruka drží pušku  těsně za první objímkou. Levá ruka je spuštěna podél těla.

  1. Doba: Voják spustí pravou ruku a uchopí pušku mezi objímkami.                                                             
  2. Doba: Pravá ruka sevře mušketu a zvedá  podél těla jí zároveň levá ruka obemkne mušketu tak aby se malíček dotýkal okraje zámkové desky. Pravý loket je co nejvíce přitažený k tělu. Pravá dlaň je ve výši očí.
  3. Pravá ruka se pouští puška a levá přemisťuje mušketu před tělo. Přitom pravá ruka zachytává pažbu pušky v krčku. Puška končí v poloze kdy zámek je na úrovni břicha pravá ruka už neumožňuje další pohyb směrem dolů. Palec pravé ruky je zachycen za kohoutek zbraně. Zároveň s těmito pohyby se pravá noha vytáčí špičkou doprava a mírně zakračuje tak se obě paty dotýkali a svírali pravý úhel .
  4. Levá ruka uvolňuje sevření a pravou rukou začneme přetáčet pušku podél podélné osy zbraně směrem doprava. S tímto pohybem přemisťujeme mušketu na levou stranu těla. Při dokončování pohybu volná levá ruka uchopí pažbu muškety za spodní část a převezme váhu zbraně. Zbraň skončí v pomyslné ose levého ramena natočena tak, že muška zbraně míří od těla. Zároveň se zbraň nesmí dotýkat ramena. Podélná osa zbraně je kolmo k zemi. Nohy se vrací do základní polohy kdy paty jsou u sebe a špičky nohou svírají úhel 45 stupňů.
  5. Pravá ruka dorazí pušku do levého ramena. Po té se pustí podél těla na pravou stranu. 
Přejít nahoru