Das gewehr bey fuS ( K noze)

 

Tento povel je používán k přemístění muškety do polohy u pravé nohy. Voják se tak dostává do základního postoje na místě.

Výchozí poloha: Voják stojí s puškou tak, že levou spuštěnou  rukou drží mušketu za spodní část pažby. Mušketa se lehce dotýká  levého ramena. Podélná osa  muškety je co nejkolmější vzhledem k zemi. Pravá ruka je spuštěna podél pravé strany těla.

  1. Doba: pravou rukou uchopíme mušketu za krček pažby a pootáčíme mušketu kolem podélné osy doprava.   Tak aby byl zámek vytočen od těla zhruba o 45 stupňů.                                                        
  2. Doba: Levá ruka pouští pažbu. Pravá přesouvá pušku před střed těla a levá ruka uchopí pušku tak že se její malíček dotýká desky zbraně. Palec levé ruky je vztyčený podél řemenu zbraně. Zbrań je zvednuta tak aby zámek byl ve výši očí.
  3. Doba: Zbraň začneme pootáčet kolem podélné osy směrem doprava a zároveň ji spouštět pře středem těla do doby než se zámek zbraně ocitne na úrovni břicha. Pravá ruka už nejde spustit níže. Pravá noha se vytáčí špičkou doprava a mírně zakročuje paty se dotýkají a chodidla svírají úhel 90 stupňů.
  4. Doba: Zbraň se přesune na pravou stranu těla  zbraň zůstává ve stejné úrovni těla.  Levá ruka pouští pušku a přehmatává na místo mezi objímkami zbraně. Tak aby loket levé ruky byl na úrovni ramene vojáka.
  5. Doba: Pravá ruka přehmatává zbraň pod první objímku tak aby dlaň pravé ruky byla ve výši očí. Po té pušku spouští podél těla. Spouštění zastaví asi 10 cm nad zemí.
  6. Doba: Levá ruka se uvolňuje a přemisťuje se na levou stranu tak aby se prostředníček dotýkal pomyslného švu kalhot. Pravá ruka spouští zbraň do doby než se pažba dotkne země. Zároveň pravou nohu přikračujeme k levé a točíme pravou špičku tak aby obě špičky svírali  uhel 45 stupňů. Patka pažby se dotýká špičky pravé nohy.
Přejít nahoru