Seznam jednotlivích cviků

 

Pořadovými cviky nazýváme souhrn předepsaných pohybů, jež byli přesně popsány a na základě jejich znalosti voják mohl bojovat. Tyto cviky jsou Přesně popsány v historické dokumentaci. Sled jednotlivých pohybů se dělí na jednotlivé fáze pořadového cviku. Ty se musí provádět v předepsaném čase neboli době . Tato jedna doba je dlouhá zhruba 1,5 sekundy. A její rozmezí určuje úder bubnu. Opakování těchto pořadových cviků se nazývá drilování a jejich zvládnutí se označuje za zvládnutý dril.  Cviky byli poměrně složité a proto bylo nutné věnovat výcviku velké úsilí.Pruský dril s mušketou vychází z několika základních pohybů jež sou charakteristické pro celou škálu povelů. Vycházejí z nejnáročnějšího povelu "pušku na rameno"das gewehr auf die schlutera " a pušku k noze"das gewehr bey fuS". V následujícíh odkazech  jsou umístěna instruktážní videa s drilem na jednotlivé povely.

Pořadové cviky Bavorské armády za sedmileté války

Přejít nahoru