V bloku „Pořadové cviky“ jsou zveřejněny návody jak provádět pořadovou přípravu jednotlivých jednotek jež náš klub zobrazuje.