Účast na bitvách jež se zabývají takzvanými „napoleonskými válkami“ je pro členy našeho klubu stěžejní. Naši členové bojují v uniformách ruské carské armády.Zpodobňujeme vojáky 7. roty 1.Batalionu Apšeronského pluku. Vojáci v těchto uniformách bojovali po celé evropě. Ať už v Itálii pod velením slavného Suvorova.Nebo v Bitvě u Slavkova pod neméně slavným generálem Kutuzovem. V 18012 se podíleli na vyhnání Napoleonovi armády z Ruska, aby ho později v roce 1813 porazili v bitvě u Lipska. Jejich válečné snažení bylo korunováno vítěznou přehlídkou v dobité  Paříži. Období válek mezi roky   1789-1815 je natolik dlouhé,že i naši členové musí často měnit vzory uniforem jež byli v tehdejších letech používány.

  

Vojáci v uniformách z období revolučních válek

 

Vojáci v uniformách z roku 1805

 

Vojáci v uniformách z roku 1809

 

Vojáci v uniformách ruské námořní pěchoty