das gewehr hoch im rechten arm

Mušketa se se sice nosila převážně na levém rameni, ale při dlouhých pochodech bylo potřeba ulevit unaveným rukám. Proto se velelo "das gewehr hoch im rechten arm " puška se přemístila do pravé ruky do polohy v níž nosili pušku poddůstojníci. Povel se provádí většinou  za pochodu. Při tom odpadají níže popsané pohyby nohou. Každá doba je rozfázována na čtyři kroky. Doporučuje se aby vojáci počítali vždy do čtyř a po té provedli pohyb. 

Výchozí poloha: Voják stojí s puškou tak, že levou spuštěnou  rukou drží mušketu za spodní část pažby. Mušketa se lehce dotýká  levého ramena. Podélná osa  muškety je co nejkolmější vzhledem k zemi

  1. Doba: pravou rukou uchopíme mušketu za krček pažby a pootáčíme mušketu kolem podélné osy doprava.   Tak aby byl zámek vytočen od těla.                                                        
  2. Doba: Levá ruka pouští pažbu. Pravá přesouvá pušku před střed těla a levá ruka uchopí pušku tak že se její malíček dotýká desky zbraně. Palec levé ruky je vztyčený podél řemenu zbraně. Zbrań je zvednuta tak aby zámek byl ve výši očí.
  3. Doba: Zbraň začneme pootáčet kolem podélné osy směrem doprava a zároveň ji spouštět pře středem těla do doby než se zámek zbraně ocitne na úrovni břicha. Pravá ruka už nejde spustit níže. Pravá noha se vytáčí špičkou doprava a mírně zakročuje paty se dotýkají a chodidla svírají úhel 90 stupňů.
  4. Doba: Zbraň se přesune na pravou stranu zámek je ve výši očí 
  5. Pravá ruka obemkne zámek tak, že ukazováček a palec levé ruky vytvoří tvar písmene C. Po té  co je puška pevně držena pravou rukou se zbraň spouští podél pravé strany těla.

Výchozí poloha: Voják stojí s puškou tak, že pravou spuštěnou  rukou drží mušketu za lučík muškety. Mušketa se lehce dotýká pravého ramene. Podélná osa  muškety je co nejkolmější vzhledem k zemi

  1. Doba: levou  rukou uchopíme mušketu za tělo  zbraně pod první objímkou. Levý loket je v úrovni ramene  vojáka .                                                      
  2. Doba: Puška se přemístí před střed těla. Pravá ruka se přemístí na krček zbraně. Zbraň se zvedá až do chvíle kdy se zámek zbraně ocitne na úrovni očí. 
  3. Doba: Zbraň začneme  spouštět pře středem těla do doby než se zámek zbraně ocitne na úrovni břicha. Pravá ruka už nejde spustit níže. levá ruka se spouští po těle zbraně dokud malíček levé ruky nezavadí o desku zámku. Pravý palec zachytí zbraň za kohoutek muškety. Pravá noha se vytáčí špičkou doprava a mírně zakročuje paty se dotýkají a chodidla svírají úhel 90 stupňů.
  4. Doba:  Levá ruka uvolňuje sevření a pravou rukou začneme přetáčet pušku podél podélné osy zbraně směrem doprava. S tímto pohybem přemisťujeme mušketu na levou stranu těla. Při dokončování pohybu volná levá ruka uchopí pažbu muškety za spodní část a převezme váhu zbraně. Zbraň skončí v pomyslné ose levého ramena natočena tak, že muška zbraně míří od těla. Zároveň se zbraň nesmí dotýkat ramena. Podélná osa zbraně je kolmo k zemi. Nohy se vrací do základní polohy kdy paty jsou u sebe a špičky nohou svírají úhel 45 stupňů.
  5. Doba: Pravá ruka dorazí pušku do levého ramena. Po té se pustí podél těla na pravou stranu. 

 

Přejít nahoru