Na ruku (na bodák)

[Bodákový útok byl vždy vyzdvihován jako příklad statečnosti a odvahy vojáka. Zvláště o ruské armády se traduje, že formu tohoto boje preferovala před střelbou. Není to pravda ale jenom lety živený mítus. V Ruské armádě stejně jako v jiných se bodákový útok nasazoval až po té co podařilo střelbou rozvrátit řady protivníka.

Výchozí poloha: Voják stojí s puškou tak, že levou spuštěnou rukou drží mušketu za spodní část pažby. Mušketa se lehce dotýká levého ramena. Podélná osa muškety je co nejkolmější vzhledem k zemi

  1. Doba: pravou rukou uchopíme mušketu za krček pažby a pootáčíme mušketu kolem podélné osy doprava. Tak aby byl zámek vytočen od těla.
  2. Doba: Levá ruka pouští pažbu. Pravá přesouvá pušku před střed těla a levá ruka uchopí pušku tak že se její malíček dotýká desky zbraně. Palec levé ruky je vztyčený podél řemenu zbraně. Zbrań je zvednuta tak aby zámek byl ve výši očí.
  3. Doba: Pravá ruka otáčí v zápěstí zbraň o 90 stupňů směrem do prava tak aby zámek směřoval k obloze. Zároveň přesouváme zbraň na levou stranu těla. Pažba je ve výši očí a podélná osa zbraně je vodorovná se zemí. Hlaveň zbraně se opírá o ohnutý loket levé ruky. Tělo se otáčí levým bokem k protivníkovy.

 

Přejít nahoru