Výstroj Bavorské armády za napoleonských válek

Během takzvaných Napoleonských válek uteklo 20 let. Bavorská armáda se zúčastnila všech tažení po boku Francouzké armády ze které postupně přejímal výstrojní součástky. Do roku 1808 si uniforma ponechávala některé prvky z starších období a po roce 1808 dochází k zavádění nových výstrojních součástek.

 

Výstroj 1800

 

Rok 1790 přinesl zásadní reformu bavorské armády. Všechny polní jednotky dostaly uniformu stejného střihu, včetně kožené přilby s chocholem z koňských žíní, známé jako „Rumford Casket“ po tehdejším ministru války hraběti Rumfordovi. Maxmilián IV. však při svém nástupu na trůn v roce 1799 našel armádu v žalostném stavu: téměř žádná z jednotek nebyla v plné síle, Rumfordské uniformy byly nepopulární a nepraktické a vojáci byli špatně vycvičeni. Mladý princ-kurfiřt, který sloužil pod Ancien Régime ve Francii jako plukovník v Royal Deux-Pont regimentu, učinil rekonstrukci armády prioritou. Pěchota se vrátila ke své tradiční světle modré a v roce 1801 zavedla všechna odvětví služby Raupenhelm, přilbu s předním a zadním žíněným chocholem, která se stala charakteristickou pro bavorskou armádu. Jako hlavní rozlišovací prvek oproti výstroji z pozdějších let mužeme uvést opasek na tesák a  velkou polní jež byla typická pro jednotky z období sedmileté války.

Výstroj 1808

 

Vzhledem k tomu že se Bavorská armáda zúčastnila většiny tažení po boku Francouzké armády došlo postupně k přejímání některých výstrojních součástek. Jako charakteristické pro tyto pozdější roky je závěsník přes rameno pro tesák a moderní batoh .

Přejít nahoru