Pruská uniforma za panování krále Fridricha

Fridrichova vláda nebyla poznamenána žádnou zásadní změnou uniforem v závislosti na módních vlnách. Místo toho docházelo ke stabilnímu rovnoměrnému vývoji, který vedl např. k tomu, že třírohému klobouku se postupně čelní „vrchol“ zplošťoval, až byl klobouk ke konci Fridrichovy vlády téměř jen dvourohý. Uniforma zahrnovala širokou škálu plukovních rozlišení, z nichž některé byla zaváděna nebo pozměněna postupně dle potřeby služby, zejména během sedmileté války, kdy omezené pruské zdroje nedovolovaly pravidelné vydávání nových uniforem, tak jako tomu bylo v době míru.

Přejít nahoru