das batalion zoll chargiren

Proces nabíjení se skládá ze tří samostatných povelů. První je "das batalion zoll chargiren"(ke střelbě připravit) při něm se uvolní knoflík patron tašky.  Následuje povel"preSentirt das gewehr"(k poctě zbraň). Po té je veleno "das gewehr flach" na plocho zbraň.

I. povel "das batalion zoll chargiren"(k nabíjení připravit)

Výchozí poloha: Voják stojí s puškou tak, že levou spuštěnou rukou drží mušketu za spodní část pažby. Mušketa se lehce dotýká levého ramena. Podélná osa muškety je co nejkolmější vzhledem k zemi

  1. Doba: Pravou rukou uchopíme patron tašku. Uvolníme zachycení chlopně patron tašky .

II. povel "preSentirt das gewehr"(k poctě zbraň)

Výchozí poloha je stejná jako třetí doba při povelu "das batalion zoll chargiren"

  • Výchozí poloha: Voják stojí s puškou tak, že levou spuštěnou  rukou drží mušketu za spodní část pažby. Mušketa se lehce dotýká  levého ramena. Podélná osa  muškety je co nejkolmější vzhledem k zemi
    1. Doba: pravou rukou uchopíme mušketu za krček pažby a pootáčíme mušketu kolem podélné osy doprava.   Tak aby byl zámek vytočen od těla.                                                        
    2. Doba: Levá ruka pouští pažbu. Pravá přesouvá pušku před střed těla a levá ruka uchopí pušku tak že se její malíček dotýká desky zbraně. Palec levé ruky je vztyčený podél řemenu zbraně. Zbrań je zvednuta tak aby zámek byl ve výši očí.
    3. Doba: Zbraň začneme pootáčet kolem podélné osy směrem doprava a zároveň ji spouštět pře středem těla do doby než se zámek zbraně ocitne na úrovni břicha. Pravá ruka už nejde spustit níže. Pravá noha se vytáčí špičkou doprava a mírně zakročuje paty se dotýkají a chodidla svírají úhel 90 stupňů.

III. povel "das gewehr flach"(na plocho zbraň)

  1. Doba: Trup těla vytáčíme levým ramenem dopředu. Zároveň spouštím zbraň tak aby její podélná osa byla rovnoběžná se zemí. Zbraň se dotýká břicha a je na úrovni pasu.pravá noha je lehce zakročena a špička pravé nohy je vytočena cca o 75 stupňů.

 

Přejít nahoru