Zarjadu tovs - žaj

Proces nabíjení se skládá ze tří samostatných povelů. První je "zarjádu tovs" při něm se zbrň přemístí z levého ramene k pravému boku.  Tento povel je prováděn na doby.Na povel  "žaj" zahajujeme nabéjení zbraně. Po nabití se zbraň vrací na levé rameno. Druhý povel není prováděn na doby a každý voják nabíjí podle svých možností. Třetí povel je "na pléčo" při něm se puška dorazí do  základní polohy v levém rameni

I. povel "zarjádu tovs"(k nabíjení připravit)

Výchozí poloha: Voják stojí s puškou tak, že levou spuštěnou rukou drží mušketu za spodní část pažby. Mušketa se lehce dotýká levého ramena. Podélná osa muškety je co nejkolmější vzhledem k zemi

 1. Doba: pravou rukou uchopíme mušketu za krček pažby a pootáčíme mušketu kolem podélné osy doprava. Tak aby byl zámek vytočen od těla.
 2. Doba: Levá ruka pouští pažbu. Pravá přesouvá pušku před střed těla a levá ruka uchopí pušku tak že se její malíček dotýká desky zbraně. Palec levé ruky je vztyčený podél řemenu zbraně. Zbrań je zvednuta tak aby zámek byl ve výši očí.
 3. Zbraň se přesouvá k pravému boku do skoro vodorovné polohy vůči zemi. Zámek je na úrovni břicha. Podélná osa zbraně je mírně nakloněna, takže pažba je níž než hlaveň. Zároveň se natočíme levým bokem k protivníkovi.

II. povel "Žaj"(nabíjej)

Výchozí poloha je stejná jako třetí doba při povelu "zarjádu tovs"

 • Pravou rukou vyjmeme náboj z patron-tašky. 
 • Ukousneme vrchní část náboje.
 •  pravou rukou, ve které držíme otevřený náboj, odklopíme pánvičku a  kohout dáme do první polohy. 
 • Zasypeme pánvičku prachem a zaklopíme pánvičku.
 • Lehkým úderem pravé ruky, ve které stále držíme náboj, protočíme zbraň v zápěstí levé ruky tak, že pažba zbraně skončí u špičky levé nohy. Podelná osa zbraně je kolmo k zemi.
 • Vsypeme pravou rukou zbytek prachu do hlavně a zasuneme obal náboje také do hlavně.
 • Pravou rukou vytáhneme nabiják otočíme ho a tlustší stranu a vsuneme do hlavně.
 • Třikrát udeříme nabijákem do náboje v hlavni. Po té nabiják vytáhneme protočíme a zasuneme ho do zbraně.
 • Zvedáme levou rukou zbraň podél levé strany těla. Pravou rukou zachytíme mezi objímkama a posouváme zbraň ještě více. Levou rukou přehmatáváme na bodku pažby. Pravou ruku přehmatáváme na krček Zbraně. Zbraň posuneme do výše v níž se nachází při nošení na levém rameni. Hlaveň se nesmí dotýkat ramene. Podélná osa pušky je kolmá k zemi.

III. povel "na pléčo"(na rameno)

 1. Doba: Pouštím pravou rukou pušku a levou ji pokládám do levého ramene tak aby její podélná osa byla co nejkolmější vzhledem k zemi. Zároveň vracím pravou nohu na úroveň nohy levé se špičkami mírně od sebe.

 

Přejít nahoru