Geladen (nabíjet)

Proces nabíjení se skládá s více pohybů a jedná se o zrychlenou formu nabíjení jež byla využívána u straších a vycvičených vojáků. To vedlo k značnému zrychlení procesů nabíjení. každý voják provádí jednotlivé úkony nabíjení dle svých dispozic. Jediné místo v procesu nabíjení kdy vojáci provádí pohyb jednotně je obracení pušky při vkládání střely do hlavně. Zbraně se otáčí podle prvního krajníka.

I. povel "geladen"(nabíjet)

Výchozí poloha: Voják stojí stojí s vytočeným levým ramenem směrem k protivníkovy. Zbraň je na úrovni pasu a podélná osa zbraně je vodorovně se zemí. Levá ruka drží zbraŇ tak aby byla vyvážena a voják byl schopen udržet zbraň nehybně při nabíjení."

  • Pravou rukou vyjmeme náboj z patron-tašky. 
  • Ukousneme vrchní část náboje.
  • Pravou rukou, ve které držíme otevřený náboj, odklopíme pánvičku a  kohout dáme do první polohy. 
  • Zasypeme pánvičku prachem a zaklopíme pánvičku.
  • Lehkým úderem pravé ruky, ve které stále držíme náboj, protočíme zbraň v zápěstí levé ruky tak, že pažba zbraně skončí u špičky levé nohy. Zároveň pravá noha vykročí lehce vpřed a praví bok se vystrčí směrem k protivníkovi. Zbraň je držena levou rukou  Podélná osa zbraně je šikmo k zemi a zbraň se nedotýká země.
  • Vsypeme pravou rukou zbytek prachu do hlavně a zasuneme obal náboje také do hlavně.
  • Pravou rukou vytáhneme nabiják otočíme ho a tlustší stranu a vsuneme do hlavně.
  • Třikrát udeříme nabijákem do náboje v hlavni. Po té nabiják vytáhneme protočíme a zasuneme ho do zbraně.
  • Zvedáme levou rukou zbraň podél levé strany těla. Pravou rukou zachytíme mezi objímkama a posouváme zbraň ještě více. Levou rukou přehmatáváme na bodku pažby. Pravou ruku přehmatáváme na krček Zbraně. Zbraň posuneme do výše v níž se nachází při nošení na levém rameni. Hlaveň se nesmí dotýkat ramene. Podélná osa pušky je kolmá k zemi. Zároveň vracím pravou nohu na úroveň nohy levé se špičkami mírně od sebe

II. povel " gewehr auf die schluter"(na rameno)

  1. Doba: Pouštím pravou rukou pušku a levou ji pokládám do levého ramene tak aby její podélná osa byla co nejkolmější vzhledem k zemi. 
Přejít nahoru