Pořadové cviky na místě nebo také obraty na místě. Používáme tři základní povely: „na právo“( vpravo v bok), „na lévo“(vlevo v bok), „nalevo krůgom“(čelem vzad).

 

„Na lévo“

Výchozí poloha: voják stojí ve stoji spatném. Paty nohou má u sebe a chodidla svírají úhel 45 od sebe. Ruce jsou podle těla dlaněmi na švech kalhot.

  1. Doba:voják zdvihne špičku levé váhy a váhu přenese na levou patu. Zároveň zdvihne pravou patu a stojí na špičce pravé nohy. Otočí se na patě levé a špičce pravé nohy doleva o 90 stupňů.
  2. Doba: Zdvihne pravou nohu a dokročí k levé patě tak aby chodidla svírali úhel. 45 stupňů. Zároveň položí špičku levé nohy na zem a přenese váhu na celé chodidlo.

„Na právo“

Výchozí poloha: voják stojí ve stoji spatném. Paty nohou má u sebe a chodidla svírají úhel 45 od sebe. Ruce jsou podle těla dlaněmi na švech kalhot.

  1. Doba:voják zdvihne špičku pravé váhy a váhu přenese na pravou patu. Zároveň zdvihne levou patu a stojí na špičce levé nohy. Otočí se na patě pravé a špičce pravé nohy doprava o 90 stupňů.
  2. Doba: Zdvihne levou nohu a dokročí k pravé  patě tak aby chodidla svírali úhel. 45 stupňů. Zároveň položí špičku pravé nohy na zem a přenese váhu na celé chodidlo.

„Na levo krůgom“

Výchozí poloha: voják stojí ve stoji spatném. Paty nohou má u sebe a chodidla svírají úhel 45 od sebe. Ruce jsou podle těla dlaněmi na švech kalhot.

  1. Doba:Pravou nohou vykročíme dopředu aby se pata levé nohy dostala na úroveň špičky chodidla levé nohy.
  2. Doba:Voják zdvihne špičku levé váhy a váhu přenese na levou patu. Zároveň zdvihne pravou patu a stojí na špičce pravé nohy. Otočí se na patě levé a špičce pravé nohy doleva o 180 stupňů. Točí se kolem levého ramena.
  3. Doba:Zdvihne pravou nohu a dokročí k levé patě tak aby chodidla svírali úhel. 45 stupňů. Zároveň položí špičku levé nohy na zem a přenese váhu na celé chodidlo.