Na pléčo (na rámě zbraň)

[Povel znamená přemístit mušketu na pravé rameno. V této poloze vojáci tuto zbraň nosili nejčastěji.

Výchozí poloha: Voják Stojí s puškou u pravé nohy tak aby se patka pažby dotýkala špička pravé nohy. levá ruka je spuštěna podél těla a pravá drží pušku přes řemen

  1. Doba: Voják zvedne ohne pravou dlaň od sebe a plácne řemen pušky.                                                             
  2. Doba: Pravá ruka sevře mušketu a zvedá  podél těla jí zároveň levá ruka obemkne mušketu tak aby se malíček dotýkal okraje zámkové desky
  3. Pravá ruka se pouští puška a levá přemisťuje mušketu před tělo. Přitom pravá ruka zachytává pažbu pušky v krčku. Puška končí v poloze kdy zámek je na úrovni břicha pravá ruka už neumožňuje další pohyb směrem dolů.Zároveň s těmito pohyby se pravá noha vytáčí špičkou doprava a mírně zakračuje tak se obě paty dotýkali .
  4. Levá ruka uvolňuje sevření a pravou rukou začneme přetáčet pušku podél podélné osy zbraně směrem doprava. S tímto pohybem přemisťujeme mušketu na levou stranu těla. Při dokončování pohybu volná levá ruka uchopí pažbu muškety za spodní část a převezme Váhu zbraně. Zbraň skončí v pomyslné ose levého ramena natočena tak, že muška zbraně míří od těla. Zároveň se zbraň nesmí dotýkat ramena.
  5. Pouštím pravou rukou pušku a levou ji pokládám do levého ramene tak aby její podélná osa byla co nejkolmější vzhledem k zemi. Zároveň vracím pravou nohu na úroveň nohy levé se špičkami mírně od sebe.

 

Přejít nahoru