Tovs-Klať-Pli (střelba)

Sled povelů určených ke střelbě je určen k tomu, že bylo potřeba přesně načasovat hromadnou salvu z nepřesných pušek. Vzhledem k tomu, že jako nejučenější forma boje se ukázala hromadná a soustředěná  palba bylo nutné aby jak zaměření tak výstřel podléhali jednotnému velení. V tomto se napoleonské války liší od soudobého střeleckého působení.

Výchozí poloha: Voják stojí s puškou tak, že levou spuštěnou rukou drží mušketu za spodní část pažby. Mušketa se lehce dotýká levého ramena. Podélná osa muškety je co nejkolmější vzhledem k zemi

I. Povel: "Tovs" (natáhnout)

  1. Doba: pravou rukou uchopíme mušketu za krček pažby a pootáčíme mušketu kolem podélné osy doprava. Tak aby byl zámek vytočen od těla.
  2. Doba: Levá ruka pouští pažbu. Pravá přesouvá pušku před střed těla a levá ruka uchopí pušku tak že se její malíček dotýká desky zbraně. Palec levé ruky je vztyčený podél řemenu zbraně. Zbrań je zvednuta tak aby zámek byl ve výši očí.
  3. Doba: Zbraň začneme pootáčet kolem podélné osy směrem doprava a zároveň ji spouštět pře středem těla do doby než se zámek zbraně ocitne na úrovni břicha. Pravá ruka už nejde spustit níže. Pravá noha se vytáčí špičkou doprava a mírně zakročuje paty se dotýkají a chodidla svírají úhel 90 stupňů. Levým palcem natáhneme kohout do druhé polohy.

II. Povel: "Klať" (natáhnout kohout)

  1. Doba: Co nejkratší cestou založíme pažbu do pravého ramene. Hlaveň je v rovině určené pravým krajníkem. Stejně jako náměr hlavně. Zároveň lehce vytočíme levý bok do směru palby.

II. Povel: "Pli" (pal)

  1. Doba: Ukazováček pravé ruky zmáčkne spoušť
  2. Doba: Co nejkratší cestou se puška přesune k pravému boku( zaujmout polohu "Zarjádu tovs")

 

Přejít nahoru