Ruské řády v napoleonských válkách

Ve
středověku slovo „řád“
označovalo polovojenskou nevládní organizaci, jejíž členové nosili odznaky
značící příslušnost k dané organizaci. Později byly takové odznaky různých
stupňů udělovány státníkům, jejichž zásluhy z nich činily hodné (dle názoru
vládce) vstupu do daného řádu. V novověku začal pojem „řád“ znamenat odznak. V dřívějších letech byly řády
vyšívané, až v první polovině devatenáctého století se začínají řádové
hvězdy vyrábět ze stříbra.

Řád sv. apoštola
Ondřeje Prvozvaného:

Ustanoven: 1698
Petr I.

Nápis: Za víru a věrnost - za věrnost a chrabrost, projevenou nám i naší
vlasti.

Stupně:1 (hvězda, šerpa)

Celkově uděleno: 900-1100

Stuha: světle modrá

Poznámka: Tento řád se stal nejvyšším oceněním Ruského impéria (i Ruské
Federace) pro nejvýznamnější osobnosti.

 

Řád sv. Kateřiny:

Ustanoven: 1714
Petr I.

Nápis: Pro lásku i vlast

Stupně:2 (dámy malého kříže – stuha s křížem; dámy velkého kříže – hvězda,
šerpa)

Celkově uděleno: 724

stuha: červená se stříbrným okrajem

Poznámka: ženský řád založen na počest Petrovy manželky Kateřiny Alexejevny. Řád svaté velkomučednice Kateřiny někdy také Řád
osvobození. Petr
udělil tento řád pouze své manželce, další řády se vydávaly až po jeho smrti.
Formálně byl na 2. místě v hierarchii ocenění. Uděloval se manželkám důležitých
státníků a vojevůdců za společensky užitečné aktivity, přičemž se zohledňovaly
zásluhy jejich manželů.

Řád sv.
Alexandra Něvského:

Ustanoven:
1725 Kateřina I.

Nápis: Za práci a vlast

Stupně:1 : hvězda a stuha)

Celkově uděleno: 3000

stuha: červená

Poznámka: založen
carevnou Kateřinou I., krátce po smrti svého manžela cara Petra I. Řád svatého
Alexandra Něvského, který se stal odměnou o stupeň nižší než Řád svatého
Ondřeje, k odlišení níže postavených obyvatel říše. Zákon pro získání tohoto řádu, nebyl
nikdy sepsán, stejně jako u řádu sv. Ondřeje; záleželo na vůli panovníka

Řád sv.
Jiřího:

Ustanoven: 1769 Kateřina I.

Nápis: Za službu i chrabrost

Stupně: 4 - 1. st. (hvězda a stuha); 2. st. (hvězda a velký kříž na krk); 3. st
(menší kříž na krk); 4. st. malý kříž na stuze

Celkově uděleno: 1. st 25, 2. st 125, 3. st 625, 4st více než 10000

stuha: žluto-černá

Poznámka: Vojenský řád svatého velkomučedníka a vítěze Jiřího, za vojenské zásluhy. 4. st. byl
následně dán za odsloužené roky (takto bylo uděleno cca ¾ všech ocenění). Toto ocenění bylo uděleno
bez ohledu na hodnost důstojníka, za významné vojenské činy:

"Ani
vysoký původ, ani nepřátelské rány neudělují právo na to, aby jim bylo uděleno
toto vyznamenání, ale je dáno těm, kteří nejen konali své sliby v přísaze, cti
a povinnosti, ale navíc se vyznamenali zvláštním odvážným činem, nebo předali
moudré, pro naši vojenskou službu, užitečné rady… „. Důstojníci hrdě nosili a
nikdy nesundávali Řád sv. Jiřího, jelikož si ho získali prolévajíce vlastní
krev.

Řád sv.
Vladimíra:

Ustanoven:
1782 Kateřina I.

Nápis: Ku prospěchu, cti a slávě

Stupně: 4 - 1. st. (hvězda a stuha); 2. st. (hvězda a velký kříž na krk); 3. st
(menší kříž na krk); 4. st. malý kříž na stuze

Celkově uděleno: 1. st 500-600, 2. st 125, 3. st 625, 4st více než 10000

stuha: červeno-černá

Poznámka: 1. stupeň byl udělován pouze pro nejvýše postavené osobnosti.
Kateřina I. založila
5. ruský řád v den 20. výročí její vlády v roce 1782. Imperátorský řád svatého, apoštolům rovného knížete Vladimíra. Byl udělován za obecné zásluhy o stát.

Řád sv. Anny:

Ustanoven:
1797 Pavel I.

Nápis: Milujte pravdu, zbožnost a věrnost

Stupně: 4 - 1. st. (hvězda a stuha); 2. st. (hvězda a velký kříž na krk); 3. st
(menší kříž stuze na hrudníku); 4. st. odznak na chladné zbrani

Celkově uděleno: několik set tisíc

stuha: červená se žlutým okrajem

Poznámka: Roku 1797 imperátor Pavel I. přijal Řád sv. Anny mezi
ruské imperátorské řády. Původně byl založen holštýnsko-gottropským vévodou
Karlem Bedřichem v roce 1735 na paměť svojí manželky velkokněžny Anny Petrovny.
Od roku 1762 byl řád užíván v Rusku jejich synem carem Petrem III. a až od roku 1796 byl oficiálně přijat mezi ruské
řády jako obecný záslužný řád. Hvězda 1. stupně byla atypicky na pravé straně hrudi,
i stuha se nosila přes levé rameno. Dále by vojákům všech hodností vydáván
záslužný řád sv. Anny, za 20 let bezchybné služby. Znak byl daný na stuze. Řád sv. Anny byl
nejmladší v hierarchii ruských řádů do roku 1831. Pavel I. reformoval systém
udílení řádů, zrušil během svého panování Řád sv. Jiří a sv. Vladimíra, kvůli
nenávisti vůči své matce. Po jeho smrti však byly obnoveny.

Řád sv.
Jana Jeruzalémského - maltský kříž:

Ustanoven: 1798 Pavel I.

Nápis: -

Stupně: 3 - 1. st. (veliký velitelský kříž); 2. st. (veliký kříž); 3. st (menší
kříž);

Celkově uděleno: 1500

stuha: černá

Poznámka:
Roku 1798, když Napoleon během výpravy do Egypta
obsadil Maltu, se rytíři Řádu obrátili Pavlovi I., aby přijal pozici velmistra
Řádu sv. Jana Jeruzalémského. 29.
listopadu 1798 vydal Pavel I nejvyšší Manifest o založení Řádu sv. Jana Jeruzalémského ve prospěch
ruské šlechty.
Pavel uděloval řád za zásluhy o stát, i na bitevním poli. Od roku 1801 bylo
zastaveno vydávání řádů. Zrušen jeho synem carem Alexandrem I v roce 1817

• Po začlenění Polského království do Ruské
říše car Mikuláš I. považoval za užitečné zahrnout polské řády Bílého orla a
svatého Stanislava do carských řádů v roce 1831. Polský řád Virtuti militari
nebyl zařazen do carských řádů, ale byl oceněním za potlačení polského
povstání, pod oficiálním názvem "polské insignie za vojenskou ctnost"
od roku 1831 do roku 1843. V roce 1857 byl tento čestný odznak srovnán s
ruskými medailemi a začal se s nimi nosit ve stejné řádě podle doby udělení.

 

Přejít nahoru