Od dežďá (schovat zbraň)

Povel "od dežďá" se používal v situaci, kdy bylo potřeba schovat palnou zbraň, respektive její nejnáchylnější část to jest zámek, proti dešti. Na stránce je i povel "na pléčo" s polohy od "dežďá"

Výchozí poloha: Voják stojí s puškou tak, že levou spuštěnou  rukou drží mušketu za spodní část pažby. Mušketa se lehce dotýká  levého ramena. Podélná osa  muškety je co nejkolmější vzhledem k zemi

 1. Doba: pravou rukou uchopíme mušketu za krček pažby a pootáčíme mušketu kolem podélné osy doprava.   Tak aby byl zámek vytočen od těla.                                                        
 2. Doba: Levá ruka pouští pažbu. Pravá přesouvá pušku před střed těla a levá ruka uchopí pušku tak že se její malíček dotýká desky zbraně. Palec levé ruky je vztyčený podél řemenu zbraně. Zbrań je zvednuta tak aby zámek byl ve výši očí.
 3. Doba: Zbraň začneme pootáčet kolem podélné osy směrem doprava a zároveň ji spouštět pře středem těla do doby než se zámek zbraně ocitne na úrovni břicha. Pravá ruka už nejde spustit níže. Pravá noha se vytáčí špičkou doprava a mírně zakročuje paty se dotýkají a chodidla svírají úhel 90 stupňů.
 4. Pouštíme pravou rukou. Zbraň otáčíme v ose o 180 stupňů a zároveň ji přesouváme k levému boku. Hlaveň směřuje k zemi. Zámek je přitisklý k tělu ruka zakrývá zbrni ličík.

Výchozí poloha: Voják stojí s puškou tak, levou ruko kryje kryje zámek muškety. Hlaveň míří k zemi pod úhlem 45 stupňů. Zbraň je u levého boku.

 1. Doba: Levou rukou obracíme pušku tak aby podélná osa hlavně směřovala k nebi. Zároveň zbraň přesouváme před střed těla a zachytáváme   pravou rukou   na předpažbý. Lučík spouště směřuje k tělu.                                               
 2. Doba: Pušku protočíme kolem podélné osy tak ,že lučík spouště je od těla. 
 3. Levá ruka uvolňuje sevření a pravou rukou začneme přetáčet pušku podél podélné osy zbraně směrem doprava. S tímto pohybem přemisťujeme mušketu na levou stranu těla. Při dokončování pohybu volná levá ruka uchopí pažbu muškety za spodní část a převezme Váhu zbraně. Zbraň skončí v pomyslné ose levého ramena natočena tak, že muška zbraně míří od těla. Zároveň se zbraň nesmí dotýkat ramena.
 4. Pouštím pravou rukou pušku a levou ji pokládám do levého ramene tak aby její podélná osa byla co nejkolmější vzhledem k zemi. Zároveň vracím pravou nohu na úroveň nohy levé se špičkami

 

Na pléčo

Výchozí poloha: Voják stojí s puškou tak, levou ruko kryje kryje zámek muškety. Hlaveň míří k zemi pod úhlem 45 stupňů. Zbraň je u levého boku.

 1. Doba: Levou rukou obracíme pušku tak aby podélná osa hlavně směřovala k nebi. Zároveň zbraň přesouváme před střed těla a zachytáváme   pravou rukou   na předpažbý. Lučík spouště směřuje k tělu.                                               
 2. Doba: Pušku protočíme kolem podélné osy tak ,že lučík spouště je od těla. 
 3. Levá ruka uvolňuje sevření a pravou rukou začneme přetáčet pušku podél podélné osy zbraně směrem doprava. S tímto pohybem přemisťujeme mušketu na levou stranu těla. Při dokončování pohybu volná levá ruka uchopí pažbu muškety za spodní část a převezme Váhu zbraně. Zbraň skončí v pomyslné ose levého ramena natočena tak, že muška zbraně míří od těla. Zároveň se zbraň nesmí dotýkat ramena.
 4. Pouštím pravou rukou pušku a levou ji pokládám do levého ramene tak aby její podélná osa byla co nejkolmější vzhledem k zemi. Zároveň vracím pravou nohu na úroveň nohy levé se špičkami
Přejít nahoru