Auf die schluter  sgvar (na rameno)

Povel znamená přemístit mušketu na pravé rameno. V této poloze vojáci tuto zbraň nosili nejčastěji.

Výchozí poloha: Voják Stojí s puškou u pravé nohy tak aby se patka pažby dotýkala špička pravé nohy. Pravá ruka drží pušku  těsně za první objímkou. Levá ruka je spuštěna podél těla.

  1. Doba: Voják spustí pravou ruku a uchopí pušku mezi objímkami.            Pravá ruka sevře mušketu a zvedá  podél těla. S tímto pohybem přemisťujeme mušketu na levou stranu těla. Při dokončování pohybu volná levá ruka uchopí pažbu muškety za spodní část a převezme váhu zbraně. Zbraň skončí v pomyslné ose levého ramena natočena tak, že muška zbraně míří od těla. Zároveň se zbraň nesmí dotýkat ramena. Podélná osa zbraně je kolmo k zemi.
Přejít nahoru