Protože období sedmileté války přímo předcházelo napoleonským válkám, začali se členové našeho klubu zajímat i o toto období. Vzhledem k tomu, že na našem území nebojovalo v té době ruské vojsko, bylo nutné zvolit si uniformy jiného státu. Ruská armáda byla velmi ovlivněna pruským vzorem a tak naše volba padla právě na tuto armádu. I když se tomuto období věnujeme jen krátce podařilo se nám postavit pruskou jednotku na velmi kvalitní úrovni.

Historie jednotky:

V období sedmileté války rekonstruujeme jednotku Pruské armády, Pluk Anhalt-Dessau. Regiment patří mezi nejstarší pruské jednotky. Založen by v roce 1665. Od roku 1722 byl pluk dislokován ve městě Halle an der Saale. Ve válkách o Slezské dědictví regiment bojoval v bitvě u Glogau, Mollwitz, Prahy, Hohenfriedbergu, Soor, a Kesseldorfu. Číselný systém řazení pluků byl poprvé použit Leopoldem I. Von Anhalt-Dessau (Starý Dessauer) v roce 1737. V roce 1780 byl číselný systém použit ve sborníku pluků. Oficiálně se však začal používat až v roce 1806. Pluk Anhalt-Dessau obdržel číslo 3. Regiment byl rozpuštěn v roce 1806 po porážce u Magdeburku.
Během sedmileté války se regiment účastnil saského tažení, kde se účastnil oblehání saské armády u Pirny. Mezi významné bitvy roku 1757 patří bitva u Lovosic, bitva u Prahy, bitvy u Kolína, kde regiment ztratil téměř celý jeden prapor ze tří, ten byl doplněn až o dva roky později. Z bitev 1759 patří mezi významné střety u Paltzingu, bitvy u Kenersdorfu, srážka u Meissenu, kde byly dva prapory obklíčeny a v početní převaze nepřítele byly zajaty. V roce 1760 část regimentu bojovala v bitvě u Drážďan, kde k nelibosti samotného Fridricha velikého ustoupili z boje. Rozhněvaný král nařídil všem důstojníkům strhnout zlaté lemy svých klobouků, stejně jako poddůstojníkům i prostým vojákům, bubeníkům své rukávové odznaky, dále všichni museli sundat své plukovní ozdobné pletence na uniformách a všichni museli odevzdat své poboční zbraně. O měsíc později se pluk vyznamenal v bitvě u Liegnitze a získal si znovu Friedrichovu důvěru.

Naši členové v pruských uniformách